Vize ČVUT 2022

V současné době se nacházíme v čase silného ekonomického růstu ve velké části civilizovaného světa. Zároveň žijeme na prahu zcela zásadních celospolečenských změn. Mění se způsob našeho cestování, mění se naše práce, způsob, jakým trávíme volný čas, jak přijímáme informace a vzděláváme se, způsob navazování kontaktů, nakupování a práce s finančními prostředky. Mění se nám hodnoty. Začínáme preferovat sdílení věcí před jejich hromaděním a zajímá nás osud životního prostředí. Způsoby, jakými vytváříme ekonomickou hodnotu pro společnost, se mění nejrychleji v historii naší civilizace. 

Tyto změny jsou dány především bezprecedentním rozvojem technologií a výsledků v mnohých vědních disciplínách. Po celém světě jsou hybateli těchto změn absolventi nejlepších technologických univerzit, pracovišť, která posouvají hranici lidského poznání. ČVUT je vynikající technickou univerzitou a má mnohé předpoklady stát se jedním z takových pracovišť. ČVUT má v kontextu České republiky, i v kontextu středoevropského regionu, vysokou odpovědnost za technologický pokrok, ale hlavně za strategické směřování výchovy technické inteligence. ČVUT vzbuzuje velká očekávání. Úspěch ČVUT závisí, do jaké míry Česká republika uspěje v budoucí éře digitální a znalostní ekonomiky.

ČVUT je díky své rozmanitosti jednotlivých fakult a výukových programů v ideální pozici stát se nejvýznamnější technickou univerzitou ve střední Evropě. Postavíme-li se k výuce jako ke strategické prioritě ČVUT a za tímto účelem využijeme různorodého lidského potenciálu, staneme se v oblastech naší expertízy respektovanou institucí. Věhlas univerzity totiž vytvářejí vedle skvělých profesorů a vědců především excelentní absolventi a vynikající studenti. Aby ČVUT uspělo v souboji o ty nejlepší studenty, musíme na veřejnosti prezentovat výsledky odborné tvůrčí práce našich profesorů, vědeckých pracovníků a doktorandů – jako jsou stavby těch nejlepších mostů, design unikátní architektury, návrhy motorů, turbín a nových dopravních prostředků, inovativní softwarové aplikace, nové výrobní postupy – ale i mezinárodní věhlas vědeckých pracovníků, či úspěšné startupy založené absolventy. Excelentní odborná práce je hlavním základem vysokoškolské výuky.

Když bude nadprůměrně inteligentní a velmi talentovaná komunita zaměstnanců univerzity spolupracovat a soustředit se na vysokou kvalitu výuky a odborné práce, ČVUT se bude schopna do roku 2022 dostat mezi 150 nejlepších technických univerzit a stát se nejlepší středoevropskou technickou univerzitou. Co je ale nejdůležitější: každé technicky nadané dítě bude toužit studovat na ČVUT, protože na ČVUT se učí budoucnost.